CALL 02 939 4501
Tue-Sat 9.30am-5.30pm

เราเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านออแพร์ ( Au Pair ) โครงการศึกษาต่อและทำงานในต่างประเทศ ( Work and Study ) รวมไปถึงโครงการเรียนและฝึกงานในต่างประเทศ ( Work and Travel, Vacation Study, Internship )

เราให้คำปรึกษา คำแนะนำ และดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนจบโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลและสนับสนุนอย่างดีที่สุดจากเจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศไทยและขณะอยู่ในต่างประเทศและรู้สึกอุ่นใจตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

เปิดรับสมัครและเตรียมพร้อมลัดฟ้าสู่ออสเตรเลีย 2013
ครอบครัวชาวอออสเตรีเลีย จำนวนมาก เดินทางได้แน่นอน นสมัครก่อน 25 เมษา 2013

Congratulation!!
ยินดีกับน้องอ้อ และน้องหญิง ที่แมชและเตรียมตัวเดินทางค่า

แมชก่อน จ่ายทีหลัง
ที่นี้ที่เดียวกับออแพร์ไทยแลนด์

โปรโมชั่นใหม่มาแล้วค่า
สมัครก่อน พฤศจิกายน 2555นี้เท่านั้น